AUTOBOND GROUP a.s. - PRAHA
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


BENEFITY OUTLANDERU PHEV

PARKUJTE S OUTLANDEREM PHEV VE VYBRANÝCH MĚSTECH ZDARMA

V PRAZE

Outlander PHEV díky své unikátní technologii splňuje podmínky Magistrátu hlavního města Prahy pro udělení práva parkování zcela zdarma v Praze ve vybraných parkovacích zónách.

Na základě registrace do systému CIS tedy lze parkovat s Outlanderem PHEV v modré a fialové zóně a na parkovacích hodinách ve fialové zóně ZDARMA (parkování na zelené a oranžové zóně je zpoplatněno – parkovací hodiny).

Postup pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro vozidla s hybridním pohonem:

Magistrát hl. města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel. 236 004 354

 

 1. Žadatel předkládá TP, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil, nebo hybridní automobil.
 2. Na hybridní automobily se osvobození vztahuje pouze v případě současného splnění všech následujících podmínek:
  • od data první registrace vozidla neuplynulo více jak než deset let,
  • výkon instalovaného spalovacího motoru není vyšší než 135 kW,
  • vozidlo je vybaveno technickým zařízením, které mu umožňuje provoz výlučně na elektrický pohon, a to buď na základě volby řidiče, nebo autonomně.
 3. Uvedené skutečnosti je žadatel povinen doložit potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo tímto autorizovaným prodejcem či servisem. Vzorový formulář příslušného osvědčení lze níže stáhnout.
 4. Výdej parkovacích oprávnění se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy

Poznámky:

 • Poplatek je 100 Kč pro všechny oblasti města Prahy (nutné zaplatit každý rok)
 • Parkování zdarma je platné ihned

V OSTRAVĚ

Pro parkovací karty si mohou zájemci přijít v úředních dnech a hodinách. Vzhledem k tomu, že účinnost pro nové parkovací zóny je od 1. 7.2019, zaplatí za roční kartu pouze poměrnou část – tedy za měsíce červenec až prosinec 2019. Novinkou je, že na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidlo s parkovací kartou R nebo A může bezplatně parkovat také elektromobil s českou registrační značkou začínající písmeny EL.

Důvodem pro zřízení nových parkovacích zón je zajištění přednostního parkování pro obyvatele daných lokalit. Na sídlišti Šalamouna jde o ulice Foerstrova, Gajdošova, Havířská, Na Jízdárně, Dr. Malého, Hornická, Hornických učňů, Chocholouškova, náměstí J. Myrona, Na Široké, Nedbalova, Na Zapadlém (po parkoviště u krajského úřadu), Šalamounská, P. Křičky, Sportovní, Uhelná, Zelená (úsek Vítkovická – Výstavní) a Karolínská. Na sídlišti Fifejdy III. se to týká místních komunikací ulic Garážní, Hornopolní (úsek Varenská – Sládkova), Sládkova (včetně zaslepeného úseku ve směru na ul. Cihelní), U Stadionu (od napojení na ul. Sládkova), Varenská (úsek Hornopolní – Sládkova).

Bližší informace k podmínkám pro vydání parkovací karty žadatelé získají na webových stránkách MOaP v sekci Potřebuji si vyřídit – Doprava a komunikace – Parkovací karty.

V LIBERCI

Město Liberec dlouhodobě podporuje alternativní způsob automobilové dopravy a bezplatné parkování ekologicky šetrných vozidel je jedním z projevů této podpory. Od srpna bude v Liberci umožněno bezplatné stání v zónách placeného stání (ZPS) v režimu návštěvnického stání pro elektromobily a také pro sdílené automobily v režimu "carsharing".

Ekologicky šetrná vozidla, tedy elektromobily, můžou bezplatně parkovat na zónách placeného stání, kde jsou umístěny parkovací automaty a také, na základě vydání parkovací karty, na modrých zónách v čase od 8 do 16 hodin, kdy předpokládáme nižší obsazenost držiteli rezidentních a abonentních karet.

Elektromobily musí mít speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna 2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma do 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem je tato registrační značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

S OUTLANDEREM PHEV JIŽ NEPOTŘEBUJETE DÁLNIČNÍ ZNÁMKU

Nejen, že můžete parkovat po celé Praze zcela zdarma, ale dokonce od 1. 1. 2020 můžete díky technologii Outlander PHEV využít další skvělou výhodu, kterou je úplné osvobození od dálničních poplatků. Toto platí pro vozy s registrační značkou typu EL, i pro vozy se standardní registrační značkou. Není tedy zapotřebí navštívit jakýkoli úřad či jinou instituci. Stačí pouze nasednout a užívat si spokojenou jízdu po celém území ČR v Outlanderu PHEV.

Při případné kontrole si policie ověří tuto skutečnost v registru vozů, ale pro tyto případy našim zákazníkům doporučujeme, aby s sebou vozili kopii velkého TP, nebo COC listu, kde je hodnota spotřeby paliva i emisí CO2 uvedena.